دوشمبــه نوشـت:

زمـان احمقـانه داره میگــذره. 

دارم بـهش نزدیـک میشــم. در حـالی کـه ازش میتـرسم.

کاش دسـت مـن بــود تـا جلــوشو میگــرفتـم.

حیــف!

+کار سختیـه بـه مغــز بیچـاره ام حالـی کنـم کـه قـراره تابستـون هـم برم مدرسـه. تقصیـر خودش نیسـت. حـس درس خونـدن نمیـاد!

+ میخـوام سـر به تن اون تابستـونی کـه سـاعت هفـت صبـحش بایـد پاشـم بـرم کلاس نباشـه :|

+ شـرمنده اگـه کامنـت جـواب ندادم. وقـت ندارم!!! 

  

 

/ 137 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بیتا

به کجا می نگری!؟ زندگی ثانیه ایست! وسعت ثانیه را می فهمی!؟ هیچکس تنها نیست...! ما خدا را داریم... می شود با یادش همچو نسیم، بال در بال پرستو، بوسه بر قلب شقایق ها زد و زیبا زیست...!!

نبضگير

ای عاشقان، ای عاشقان، آنکس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او

ابی

سلام من ابی هستم و شرمسار چون به دلیل مشکلات شخصی توانایی تایید شما را نداشتم پس یا به همت ببخشید یا به غیرت بسوزانید اشتباهتم را سکوت من صدای من سکوت من خدای من نفرین لحظه ها من

ǶдȵіЭɧ

ادرس جدیدم اجی تو لینکات درستش کــن[چشمک]

کامران

این روزها هم سپری شد، حال و هوای دلم جور دیگری است. امسال هم محرم و صفر تمام شد و ربیع با مژده فرارسیدن بهار، تلنگری است که آیا دلت نیز بهاری شده است؟حلول ماه ربیع الاول مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

oOoρς

زندگی دفتری از خاطره هاست,یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک,یک نفر همدم خوشبختی,یک نفر همسفر سختی هاست,چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد همه همسفریم

آمد

سرسبزترین بهارتقدیم توباد آوای خوش هزارتقدیم توباد گویندکه لحظه ایست روییدن عشق ان لحظه هزاربارتقدیم توباد

m

قشنگ بود